Info og service

Tænk miljøvenligt – vore børn skal også leve

Vores stigende miljøbevidsthed og engagement i affaldsreducering gennem sortering af affaldet har også haft stor indflydelse på køkkenindretningen. Konsekvensen er indretninger i underskabet til et samlested, så man allerede i køkkenet kan foretage en sortering af affaldet. Dagligt smider vi rundt regnet et kilo ud. (Ca. 60 % af det samlede affald kommer fra den private husholdning. Det svarer til ca. 35 kg. pr. person pr. år.). Det er overvejende køkkenaffald og emballage af enhver slags, affald, som egentlig slet ikke er affald, for det kan forvandles til værdifulde råstoffer.
Forudsætninger er dog, at affaldet sorteres og det sker bedst der, hvor affaldet opstår – nemlig ved vasken. Derfor burde affaldssorteringssystemer høre til grundudstyret til ethvert indbygningskøkken.

Den konsekvente sortering bliver gjort lettere, når de forskellige materialer som papir, kunststof, organisk affald, glas eller metal allerede kan sorteres og midlertidigt opbevares i køkkenet.

I princippet skelner man mellem to forskellige systemer: beholdere, som svinger ud, når man åbner underskabslågen og affaldssamler, som fungerer efter udtræksprincippet. Der findes underskabe til køkkenva¬ske med en bredde på 30, 45, 50 og 60 cm.

Meget praktisk til organisk affald er den direkte sold, som enten er placeret direkte i vasken eller et vilkårligt sted i bordpladen. Affaldssorteringssystemer, som bekvemt lader sig let åbne med et knætryk, er meget komfortable. Ofte kan disse systemer også indbygges problemfrit bagefter i ethvert standardunderskab til køkkenvaske.