Tillid er godt, kompetence er bedre

Udvendigt kan det være svært at se forskel på køkkener med enkelt grundudstyr og køkkener med komfort og ekstra udnyttelse.

Derfor er det heller ikke let at sam­menligne priser og udnyttelse. Det er ikke nok kun at kigge på køkkener, man skal virkelig beskæftige sig me­get intensivt med det, analysere sit eget behov og få det til at hænge sammen med det planlagte budget.

Planlæggerens kvalifikationer er lige­så vigtige som kvaliteten af køkken­programmet. Men hvordan finder man køkkenplanlæggeren? Det fak­tum, at køkkener, bordplader og hvidevarer bliver solgt i køkkenforret­ninger, tømrerforretninger, super­markeder, i VVS- og elforretninger, ja selv i byggemarkeder og over Inter­nettet, gør det svært at finde den rigtige partner. Men der er dog nogle objektive kriterier, som kendetegner en god køkkenforhandler.

Læg mærke til hvordan køkkenerne bliver præsenteret, når du besøger udstillingen. Er den afvekslende? Læg mærke til om et af køkkenerne i ud­stillingen er installeret så det er klar til brug. Er de viste modeller flotte? Er der kælet for dekorationerne?

Den, som skal planlægge jeres køkken, skal også kunne fremvise sin egen udstilling smagfuldt. Kig efter doku­menter og certifikater og spørg efter referencer, det er ofte gode beviser på præstationer.

Det vigtigste kriterium er dog ser­viceydelserne. Med til en god køkken­forhandlers tilbud hører ud over en udførlig og faglig kyndig rådgivning også et besøg i kundens hjem. Hos kunden bliver køkkenrummet med millimeters nøjagtighed målt op og der bliver tegnet en nøjagtig grundridsskitse. Efter ønske koordinereren god køkkenspecialist også alle nødvendige håndværkeropgaver.

Størrelsen på forretningen er ikke nødvendigvis et kendetegn for kvalitet. De fleste køkkenforretninger koncentrerer sig om få fabrikanter og derfor kender de fabrikanternes tilbud helt nøje og er i stand til at bevare overblikket over deres omfangsrige udvalg. På den måde er de altid på forkant med den nyeste teknik og kender alle de aktuelle trends. Møbler, hårde hvidevarer og tilbehør som for det meste bliver fremstillet af forskellige fabrikanter, bliver først til én samlet enhed ved handlen.

Køkkenspecialisten skal under hensyntagen til de rummelige forhold, kunne planlægge individuelle løsninger til sine kunder. Derfor er det også nødvendigt med rådgivningssamtaler indtil køkkenet passer perfekt. Forbered jer meget grundigt. Tegn et grundrids af jeres køkken med alle mål. Skriv jeres ønsker og spørgsmål ned. Overvej allerede i forarbejdet, hvad i gerne vil have i jeres nye køkken. Så kan køkkenspecialisten meget bedre planlægge og udvælge de apparater og skabe, der passer lige til jeres individuelle behov.

Du må ikke sammenligne smør og margarine

Den hårde konkurrence på markedet gør, at der orte bliver reklameret med særtilbud, men lad dig ikke påvirke af alle de brochurer, som dagligt kom-
mer ind af brevsprækken. Naturligvis spiller prisen en vigtig rolle, men et køkkenkøb er ikke kun levering af møbeldele og hårde hvidevarer efter et katalog.

Der findes 2 køkkenbegreber:
Fabrikssamlede køkkenelementer
Alle elementerne er samlet fra fabrikken, der er monteret låger, nogle gange er der også forborede huller til håndtag.
Alt sammen forsvarligt pakket ind.

Saml selv køkkenelementer
her samler du selv elementerne for egen regning og risiko, du henter selv og som regel) uden transportforsikring.
SAML SELV er typisk IKEA, KVIK, Designa, HTH gør det selv m.fl.
Vær opmærksom på, at nogle butikker samler elementerne i baglokalet, men spørg om fabrikken overtager ansvaret for de skabe, der samles butikkerne og hvordan din reklamationsret er på samlede skabe. Mange har fået sig nogle stemme overraskelser!

KØKKEN24’s leverandører ligger kvalitetsmæssigt på minimum samme niveau som HTH, Invita, Tvis, Svane, Poggenpohl; Disse fabrikker tilbyder alle samlede elementer og totale løsninger.

En god køkkenplanlægger kommer med en stor vifte af serviceydelser, som selvfølgelig skal honoreres. Husk at tage hensyn til disse ydelser ved vurderingen af de forskellige tilbud. Spørg efter hvilke ydelser, der er med i slutprisen og hvilke ydelser, der skal betales ekstra for. Kun helt identiske planlægninger med de samme hvidevarer og det samme
møbelprogram kan sammenlignes.

Mange køkkenforhandlere udleverer kun tegninger uden detaljebeskrivelse til jer, dem får du når du underskriveren ordreformularen. Det er for at forhindre, at en kunde går til en konkurrent med hele materialet, som så er i stand til at afgive et meget bedre tilbud. Konkurrence er sundt, så husk at få udleveret tegningerne og indhent flere tilbud.

En køkkenkøber skal forvente af en god specialforretning, at den overtager det fulde ansvar for planlægning, levering, montage og kundeservice for køkkenet.