Fra ide til køkken

Køkken24’s køkkenfilosofi bygger på 9 faser, der afdækker hele forløbet fra ide til færdig monteret køkken.
KøkkenGuiden er et gratis redskab med tips, Inspiration og gode råd. Når beslutningen om køb af et køkken er taget, er det nemlig først at de store overvejelser, hovedbrud og spekulationer starter.

1
Inspiration og tanker

Før i starter med at få tegninger og priser på det nye køkken, er det vigtig at i undersøger markedet for muligheder, igennem brochurer, artikler og eventuelle besøg i køkkenbutikker. Hent inspirationen, snak ideer igennem, noter jeres ønsker og drømme, kig på detaljer, kort sagt skab et billede af drømmekøkkenet.

2
Aflevering af drømme

En samtale med en indretningsarkitekt fra Multikøkkener ApS er tiden, hvor i på telepatisk vis videreformidler jeres ønsker, drømme og vigtige detaljer til indretningsarkitekten, hans eneste opgave er intenst at lytte og notere, så han senere kan oversætte jeres nye ønsker og drømme til tegninger.

3
Håndtrykket og dialogen

Multikøkkener’s indretningsarkitekter kommer overalt i Danmark, vi anbefaler at vi for fotos fra rummet hvor jeres nye køkken skal monteres.
Det tjener flere formål, først en gennemgang af de allerede aftalte stilretninger, samt fysisk og visuelt nærsyn af skabe, teknik, bordpladeprøver, lågetyper, greb, osv.
Herudover kan vi også forestå opmålingen, der sikrer en korrekt levering efter de faktiske forhold, samt selvfølgelig dialogen omkring gennemførelse af jeres drømme og ønsker, som i gerne vil have i det nye køkken.
Indretningsarkitekterne er ligeledes springfyldt med gode ideer og alternative måder at gøre ting på.

4
Det nye køkken – tegninger

Multikøkkener leverer køkkentegninger på mindre end 5 dage, efter at i har afleveret jeres drømme og ønsker til en af vore indretningsarkitekter, sammen med jeres råskitser af køkkenrummet, enten jeres egne råskitser eller dem fra Multikøkkener’s indretningsarkitekt.
Tegningerne udskrives i forskellige vinkler og altid i flotte farver, vi har en filosofi om at kunderne skal have et fotorealistisk syn, der ligger tæt op af det færdige køkken.
Tegningerne kan e-mailes som PDFmappe, sendes som farveprint eller afleveres ved personligt møde.
Tegningerne taler indretningsarkitekten igennem med jer, er alt som altalt, skal der ændres og væsentlig er selvfølgelig også prisen på det præsenterede køkken.

5
Beslutningsprocessen

Nu følger en længere varende proces, hvor køkkentegninger og indretningsforslag flyver frem og tilbage.
Skabe tilføjes, vægge brydes ned for at blive genopbygget igen, detaljer og materiale gennemgås og ændres.
Det er også i denne proces at det er vigtigt at sammenligne pristilbud fra flere forskellige leverandører, hvilket sikrer at i har et sammenlignings grundlag, før i træffer jeres endelige beslutning.

6
Ordren underskrives

Ordrebekræftelsen indeholder en nøje beskrivelse af aftalegrundlaget, leveringstidspunktet, fragten eller afhentningen, afhængig af om du køber igennem vor afdeling i Tyskland.
Det økonomiske er ligeså vigtig, så her har Multikøkkener også flere modeller;
Delvis forudbetaling (via afsikret kortbetaling) samt rest ved levering eller en 100% garanti, der forfalder til betaling ved levering.
Når økonomien er på plads, sætter vi køkkenet i produktion, vi fører ikke varelager, alt produceres individuelt efter hver bestililng.
Ved montage udleveres montageaftale og tidsoversigt for montagen.

7
Leveringen

Afhængig af køkkenets kompleksitet, eks. vis specielle lakoverflader er den normale leveringstid fra 2-8 uger, i nogle tilfælde helt op til 12 uger.
Vi leverer selv køkkenet med egne chauffører, det sikrer optimal service og minimale transportskader, alle Multikøkkener’s leverandører leverer med over 98% nøjagtighed, uden fejl og mangler til vort lager.
Der kan aftales flere forskellige typer leveringer:
Eks. vis: Afhentning fra vort tyske lager eller kørsel til jeres adresse.
Ved fragt til jeres adresse, kan der igen aftales 2 forskelilge modeller, ab vognkant eller indbæring i montagerummet af Multikøkkener ’s chauffører.

8
Montagen

Multikøkkener forestår også montagen, såfremt dette er ønskeligt, herunder også koordineringen af andre håndværkere.
En montage udført af Multikøkkener anbefales, da i hurtigt og professionelt indenfor normalt 1-2 dage har en fungerende køkken.
Hvis i monterer selv, kan der trækkes på Multikøkkener ’s servicemedarbejdere for gode råd og tips når/hvis der opstår problemer eller spørgsmål.

9
After sale – opfølgningen

Er der transportskader, problemer, forkerte eller manglende varer, er Multikøkkener ’s målsætning at udbedre disse så hurtigt og professionelt som muligt i hele garantiperloden på op til 5 år.
Herudover gennemfører Multikøkkener også løbende tilfredsheds interviews for at sikre at servicen er helt i top.